Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00542
Titel

Rok 1863 a 863.

ErschienenTyg. pozn. 1863, s. 1-3
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 542, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rok 1863 na Rusi. Tom I. Ruś Czerwona i Wschódnia / Gawroński Fr. Rawita
Rok 1863 na Rusi. Tom II: Ukraina, Wołyń, Podole / Gawroński Fr. Rawita
Rok 1863, ze wspomnień Rosjanina. (Odb. z Kuryera poznańskiego) / Sulima A.
Slavnostní allmanach učitelský na jubilejni rok 1863, k oslavě sv. apoštolů slovanských Cyrilla а Methoda / Viták A.
Rok 1863 na Litwie, z rosyjskich źródeł. (Recenzya dzieła rosyjskiego: Śledztwo i sąd nad polskimi powstańcami w kraju północno-zachodnim 1863-64)
Rok 1825, opowiadanie / Danilewski Grzegorz
Církevní rok a děti slezské / Vyhlídal, I.