Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00535
Autor(Zmorski R)
Titel

Poezye. 1. Krakowiak u wodospadu Łaby, 2. Na szczycie Sobótki

OrtStadło 1849, s. 37;
AnmerkungToż. Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 295.
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 535, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Пермская летопись. В. 1 и 2 / ШИШОНКО В.
Nowelo: 1. Sokoliniec. 2. Ślepy muzyk / Korolenko Włodzimierz
Država velkomoravská (= Biblioteka dějep. 1-2) / Sasinek F.
Krakowiak Słowaków tatrzańskich (po słowacku) / Czajak
1. Památka sv. Blažeje. 2. Popeleční streda / Cečetka, F.
Звезда, месечно литературно-научно списание. І 1-2.
Древняя история казачества. Ч. 1, 2 вв / САВЕЛЬЕВ А.