Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00529
Titel

Rzecz o samoistnej polityce polskiej

ErschienenDemokrata polski. Paryż/Londyn. 1848, (XI), s. 111
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:3146472
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 529, s. 21-24
URL (sekundär)www.wbc.poznan.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzecz o panslawizmie / (Łukaszewski)
Zachcianki moskiewskie, (o polityce słowiańskiej)
Rzecz czerwono-ruska / Cięglewicz Kasper
On idzie! Rzecz o królu - duchu w Rosyi / Nalepińskl T.
Dumy ukraińskie. Rzecz o eposie kozackim Rusinów / Neyman Czesław
Rzecz o obrządkach katolickich wschodnich a schizmie wschodniej / Terlecki Hipolit
Socyologiczne problemy w polityce austryackiej. (O stosunkach socyologicznych u Słowian.) / Gumplowicz Ludwik