Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00527
Titel

Odezwa Stowarzyszenia Lipy słowiańskiej we Lwowie

OrtLwow 1848, 8°, s. 4
AnmerkungUstawy Towarzystwa Lipy słowiańskiej we Lwowie, 1848, 8°, s. 3. Zob. nr. 598.
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 527, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O szkole grecko-słowiańskiej we Lwowie / Zagórski W.
Odezwa Lipy do Polaków
Zawiłe sprawy Lipy słowiańskiej
Towarzystwo »Proświta« we Lwowie / Bohdan Ł.
Teatr ruski we Lwowie / Moraczewski Wacław
Materyały historyczne. (Odezwa Słowiańskiej Lipy ze Lwowa, dwa listy Komitetu Ligi polskiej w Berlinie) / Grabowski Tad. Stan.
O cerkwi stauropigiańskiej we Lwowie / Zubrzycki Dyon.