Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00518
Titel

Zaraza słowiańszczyzny w emigracji

ErschienenDzień. nar. 1843, (III), 436
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 518, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Morowa zaraza w Polsce
Jarstwo i wełniarstwo w dziejach Słowiańszczyzny / Moes-Oskragiełło
Bizantynizm w dziejach południowej Słowiańszczyzny / Grabowski Tad. St.
Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon
Do dziejów Słowiańszczyzny
Ze Słowiańszczyzny. Dod. / W. Czajewski
Piśmiennictwo południowej Słowiańszczyzny