Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00515
AutorZieliński Ludwik
Titel

Do Szafarzyka, dziejopisarza Słowian

OrtLwow. 1842, s. 37
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 515, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Co wiedzą o Sławianach pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz i Jordanes / Kętrzyński Wojciech
Co wiedzą о Słowianach pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz i Jordanes / Kętrzyński, W.
Hipotezy w dziejopisarstwie. (Рец.) / Gumplowicz, Z.
Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa rusko-litew / Smolka St.
Obrządek Słowiański w Polsce pierwotnej rozważony w świetle dziejopisarstwa polskiego / Szczęśniak W., ks.
Wiek Słowian w Europie (podług Szafarzyka)
Wiadomość o pracach Szafarzyka na podstawie własnych jego listów do M. Pogodina