Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00509
Titel

O przyjaciołach Słowian w Warszawie

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 207, 215
AnmerkungTyszyński A. Wyjątek z listu o przyjaciołach Słowian w Warszawie i ich obecnych zajęciach. Tygodnik petersburski 1839, s. 374-378, 383 -- 385.
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 509, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czesi w Warszawie
Czech i słowieniec o Warszawie
Dzień słowiański w Warszawie
Poselstwo moskiewskie w Warszawie / Kantecki Klemens
Teatr rosyjski w Warszawie
Do Słowian ucztujących w Warszawie - Serbów, Słowieńców, Rusinów i Czechów, ciągnących na wystawę etnograficzną w Moskwie / Estreicher Karol
Korespondencya z Warszawy 10 marca, (o obchodzie C. w Warszawie)