Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00506a
AutorJaszowski St.
Titel

Kwiaty słowiańskie

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1838, s. 275
Anmerkung(wiersz).
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 506, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ludzie i kwiaty nad Niemnem / Orzeszkowa E.
Z cyklu »Kwiaty cmentarne«, p. K. Zaleski / Neruda Jan
Miłośnicy Słowiańszczyzny. (Appendrine, de Maistre i inni) / Jaszowski St.
Sonety ku czci uczonych Słowian. I. Kollar, II. Wuk Stefanowicz Karadzicz, III. Padurra, IV. Puszkin / Jaszowski St.
Rosyanie w 17 w. / Jaszowski St.
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Runy słowiańskie / Ułaszyn Henryk