Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00505
Titel

Kilka słów naprzeciw wielkim partyom ojczyzny Słowiańszczyzny

OrtParyż, około r. 1836, 8°, s. 4
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 505, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon
Do dziejów Słowiańszczyzny
Zaraza słowiańszczyzny w emigracji
Ślady słowiańszczyzny na wyspach duńskich
Ze Słowiańszczyzny. Dod. / W. Czajewski
Prusacy i ich plany względem Rosyi, Polski i całej Słowiańszczyzny
Rosya a Polska wobec Słowiańszczyzny