Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00504
Titel

Kilka słów o braterstwie słowiańskim

ErschienenKron. emigr. 1835, II, 241-7
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 504, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka słów o Słowacy / Szukiewicz Wojciech
Kilka słów o Rusi. / Miłkowski Zyg.
Kilka slow o Podole
Kilka słów o słowiaństwie i słowiańszczyznę / Bońkowski H. N.
Słów kilka o kobiecie łużyckiej / Parczewska Mel.
Kilka słów o Słowianach południowych / Burzyński Kaz.
Kilka słów o Bośni i Hercegowinie