Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00485
Titel

Zgromadzenie słowiańskich studentów w Wiedniu

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1869, II, 107-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Varia
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 485, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czesi i Polacy w Wiedniu / Witski A.
Piotr Wielki w Wiedniu
Odezwa młodzieży akadem.: Sobór słowiańskich studentów na grackim uniwersytecie do młodzieży polskiej
Odezwa słowiańska biesiady w Wiedniu
Czesi w Wiedniu i dolnych Rakuzach / Smólski G.
Jubileusz F. M. w Wiedniu
Teatr rosyjski w Wiedniu, (o teatrze Stanisławskiego) / Rakowski Konrad