Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00483
Titel

Katedra słowiańska literatury we Francyi

ErschienenPrzegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1847, IV, 1-31
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Varia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 483, s. 21-24
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lekcya wstępna literatury polskiej, oraz literatury rosyjskiej, ze względem na słowiańską / Siwiński Edward
Ojczyzna słowiańska. Wolny przekład chorwackiej pieśni "Słowiańska domowina".
Mitologia słowiańska
Mitologia słowiańska
Mitologia słowiańska w zarysie / Gergowicz Edmund
Mitologia słowiańska p. z czes. Marya Grabowska / Erben Jaromir
Wiejska gmina słowiańska