Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00482-1
AutorKraszewski J. I.
Titel

Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich

ErschienenRozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1839
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Varia
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62426#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 482, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich / Kraszewski J. I.
Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów słowiańskich / Rehman Antoni dr.
Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy / Duchiński Franc. H.
Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich. Rec. / Duchiński Fr.
Etnografja w «Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich». III / Witanowski-Rawicz, М.
Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski
Podróż do południowych krajów Rosyi