Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00481
AutorJaszowski St.
Titel

Miłośnicy Słowiańszczyzny. (Appendrine, de Maistre i inni)

ErschienenRozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1831
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Varia
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62426#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 481, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O umiejętności w Rosyi z memoryału Józefa de Maistre
Sonety ku czci uczonych Słowian. I. Kollar, II. Wuk Stefanowicz Karadzicz, III. Padurra, IV. Puszkin / Jaszowski St.
Kwestya usamowplnienia chłopów w Rosyi, z memoryału hr. Józ. de Maistre
Ukaz cesarski Aleksandra II i memoryał hr. de Maistre. (w sprawie włościan) / Maurycy Mann
Polacy i inni Słowianie
Bizantynizm w dziejach południowej Słowiańszczyzny / Grabowski Tad. St.
Lubobraticz i inni przywódzcy powstania