Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00473-2
Titel

Konferencja słowiańska w Pradze

ErschienenŚwiat 1908, II, nr. 30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Zjazdy
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 473, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Konferencj a w Lublinie 1680 r., przyczynek do dziejów unii kościoła ruskiego z rzymskim / Sękowski M.
Ojczyzna słowiańska. Wolny przekład chorwackiej pieśni "Słowiańska domowina".
Mitologia słowiańska
Mitologia słowiańska
Mitologia słowiańska w zarysie / Gergowicz Edmund
Mitologia słowiańska p. z czes. Marya Grabowska / Erben Jaromir
Wiejska gmina słowiańska