Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00471-5
AutorL. Papieski
Titel

Wrażenia

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1903, nr. 23, s. 7
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Zjazdy
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 471, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wrażenia Petersburga / Jan ze Śliwina
Wrażenia petersburgskie / K. S.
Rozprawy i wrażenia literackie / Jabłonowski Wład.
Wrażenia z wycieczki na Morawy / Strzeszewski Zygmunt
Na Słowaczyźnie. Wrażenia z podróży / J. Badeni
Na ziemi słowackiej. (Przygody i wrażenia) / J. Baudouin de Courtenay
Wrażenia z widowni wojny / Mieleszka Maliszkiewicz Ignacy