Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00471-10
Autordr. Kosmowska
Titel

Z południowej Słowiańszczyzny (opis zjazdu dziennikarzy w Lublanie)

ErschienenŚwiat 1908, II, nr. 42
Anmerkung(Mowa o stosunkach politycznych u Słoweńców. 10 ilustr).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Zjazdy
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 471, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zjazd dziennikarzy słowiańskich w Lublanie
Zjazd dziennikarzy słowiańskich w Lublanie / L. Papieski
Obrazy z południowej Słowiańszczyzny / Zmorski R.
Piśmiennictwo południowej Słowiańszczyzny
Bizantynizm w dziejach południowej Słowiańszczyzny / Grabowski Tad. St.
Opis pierwszego zjazdu słowiańskiego / Moraczewski Jędrzej
Kromieryż, opis geogr. i zjazdu / Smólski Grzegorz