Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00468
AutorSzyszyłowicz Ign.
Titel

Z ostatniego zjazdu w Pradze

ErschienenPrzegl. lit. art. 1882, nr. 7, 8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Zjazdy
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 468, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zgromadzenia zakonne i kościoły w Kamieniec, zniesione w ciągu ostatniego stulecia
O życiu młodzieży kijowskiej przed r. 1863, przez członka ostatniego zarządu Trójnickiego, odpowiedź na artykuł W. Koszczyca: Źródło ruchu 1863 r. i akademicy kijowscy
Pogrobowiec Siczy zaporośkiej. (Losy ostatniego atamana koszowego)