Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00460
Titel

Masaryk. Neoslawizm (przekł. z czeskiego)

ErschienenNowa Gazeta 1909, nr. 12
Anmerkungstreszczenie w Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1909, nr. 3, s. 13.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 460, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neoslawizm / Długosz J.
Masaryk T. G.
Masaryk T. G.
Z piśmiennictwa czeskiego
Z teatru czeskiego / Grabowski Ignacy
Z czeskiego karnawału
Siła podatkowa Rosyi. Przekł. z niem. / Hanhofen Veit