Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00460
Titel

Masaryk. Neoslawizm (przekł. z czeskiego)

ErschienenNowa Gazeta 1909, nr. 12
Anmerkungstreszczenie w Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1909, nr. 3, s. 13.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 460, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neoslawizm / Długosz J.
Hasło neoslawizmu. List do redakcyi »Przeglądu pow.« / Dzieduszycki Wojciech hr.
Śmierć Agi Izmaela Czengisa, p. z czeskiego przekładu Kolara Wład. Syrokomla / Mażuranić Jan.
Z piśmiennictwa czeskiego
Zbichon, duma ze staro-czeskiego
Z teatru czeskiego / Grabowski Ignacy
Z czeskiego karnawału