Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00457
AutorŚliwiński
Titel

Utopia wszechsłowiańska

ErschienenWiteź 1908, s. 273-9
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 457, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kwestya pisowni wszechsłowiańskie. (o głosie Popowa)
Wszechsłowiański język
Język wszechsłowiański
Słówko o literature wszechsłowiańskiej / Feliks Wicherski
Panslawizm czyli wszechsłowiańszczyzna / Wiśniowski Teofil
Panslawizm a Wszechsłowiańszczyzna
O kwestyi rus. w przeddzień zjazdu wszechsłowiańskiego i wobec mordu popełnionego na osobie namiestnika Galicyi / Karczok E.