Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00456
Titel

Sergiusz Szarapow o zjeździe słowiańskim i sprawie polskiej

ErschienenŚwiat słowiański 1908, I, 268-74
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 456, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M. / Hanusz Ignacy
Przegląd nowszych prac nad językami słowiańskimi / F. M. S.
Myśl o śpiewie słowiańskim przeł. z czeskiego Aloizy Kuczyński / Ritter L.
O kongrese słowiańskim
Na zjazdu słowiańskim w Pradze / Magiera Jan.
W Pilźnie i w świecie słowiańskim / Czajkowski K. Ks.