Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00456
Titel

Sergiusz Szarapow o zjeździe słowiańskim i sprawie polskiej

ErschienenŚwiat słowiański 1908, I, 268-74
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 456, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rosya federacyjna. Sergiusz Szarapow / Siedlecki Adam
W sprawie poetyki polskiej / Gubrynowicz, B.
Słowiański interes w sprawie polskiej / Koneczny Feliks
Dyplomacya rosyjska w sprawie polskiej / Askenazy Sz.
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
O kongrese słowiańskim
Jurjew Sergiusz