Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00453
AutorŁada Kaz.
Titel

Wielka chwila w najaktualniejszej sprawie polsko-słowiańskiej

OrtWarszawa 1908, 8°, s. 24, kop. 20
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 453, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

W sprawie polsko-ruskiej
Kryzys w sprawie polsko-ruskiej / F.
W sprawie słowiańskiej pielgrzymki do Rzymu / L. D(ębicki)
Ruś. (W sprawie zgody polsko-ruskiej)
Kurjer Poznański i Orędownik w sprawie federacyi słowiańskiej / Szulc Kazimierz
List otwarty w sprawie ugody polsko-rosyjskiej
Wyjątek z listu Rosyanina w sprawie polsko-rosyjskiej