Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00451
AutorDzieduszycki Wojciech hr.
Titel

Hasło neoslawizmu. List do redakcyi »Przeglądu pow.«

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1908, III, dod. s. 1-5
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 451, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List Słowaka węgierskiego do redakcyi
List Hercena do redakcyi Demokraty polskiego
Z powodu Maryi, poematu Szewczenki, list do redakcyi / Dragomanow Mychajło
List do ciotki / Sałtykow-Szczedryn Michaił
Do redakcyi Biblioteki warszawskiej (w sprawie Światowida) / Gloger Zyg.
Z Ukrainy, list napisany przez ***. / Grzymała Wojciech
List do Polaków i Polski / Sztur Ludwik