Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00450
AutorBaudouin de Courtenay J.
Titel

W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich

OrtWarszawa 1908, 8°, s. 36, kop. 30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 450, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

W sprawie porozumienia z Rosyej
O konieczności porozumienia się Polaków z Rosyi
W sprawie porozumienia się polsko-rosyjskiego. (Odpowiedź p. L. Straszewicza)
Rosyanin o porozumieniu polsko-rosyjskiego
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni