Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00449
Titel

Prądy antysłowiańskie

ErschienenDziennik poznański 1907, I, nr. 105
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 449, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prądy rusińskie
Prądy słowianofilskie w Wielkopolsce
Nowe prądy w Czechach / Wasilewski L.
Najnowsze prądy w poezyi naszej (Wiedza i życie, II, 6). / Chmielowski, P.
Obraz rozwoju piśmiennictwa polskiego, dopełnienie tablicy poglądowej do nauki historyi literatury polskiej w gimnazyach, szkołach realnych i seminaryach nauczycielskich, dla użytku uczniów szkół średnich. Jarosław, tablica ścienna. X. Pogląd na dzieje literatury polskiej i obce w niej prądy ze stanowiska wiary katolickiej / Passendorfer, A.