Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00444
AutorGumplowicz Ludwik
Titel

Socyologiczne problemy w polityce austryackiej. (O stosunkach socyologicznych u Słowian.)

ErschienenŚwiat słowiański 1905, II, 385-400
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 444, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Chorwaci i Serbowie, studyum socyologiczne / Gumplowicz Lud.
Bośnia po turecko-austryackiej konwencyi
Przyszłość B. a metoda polityki austryackiej / Marycki Zdzisław
Języki liturgiczne, słowiański, rumuński i ormiański w obrębie monarchii austryackiej / Dąbrowski Tomasz ks.
Państwowość i prawa historyczno-narodowe w Słowiańszczyznę austryackiej
Rzut oka na stosunki wychowania narodowego na austryackiem Pobrzeżu / Battaglia Roger
Rys geologiczny północno-wschodniego Podola austryackiego / Olszewski Stan.