Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00441
AutorT. K.
Titel

Słowianie a Niemcy

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny pol. 1901, s. 116
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 441, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianie i Niemcy / Br. Gr.
Słowianie i Niemcy / Brückner A.
Słowianie i Niemcy / Brückner, A.
Swewi są Słowianie a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy / Maciejowski W. A.
Austrya, Niemcy i Słowianie, uwagi polityczne p. z rosyjskiego. N. S.
Czesi i Niemcy / Donimirski A.
Słowianie i Teutonowie (na podslawie pracy E. Marbeau) / Jeż T. T.