Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00439
Titel

Żale Niemców i tryumfy Słowian austryackich

ErschienenPrawda 1899, s. 291, 303, 315
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 439, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polityczne drgnienia Słowian austryackich / B.
Stosunki polsko-czeskie na Śląsku austryackim / Bugiel W.
Bośnia po turecko-austryackiej konwencyi
Przyszłość B. a metoda polityki austryackiej / Marycki Zdzisław
Literatura słowiańska pod rządem austryackim
Języki liturgiczne, słowiański, rumuński i ormiański w obrębie monarchii austryackiej / Dąbrowski Tomasz ks.
Rzut oka na stosunki wychowania narodowego na austryackiem Pobrzeżu / Battaglia Roger