Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00438
AutorUngar Wiktor
Titel

Wzajemność słowiańska w Ameryce

ErschienenPrz. emigr. 1893, s. 213
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 438, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wzajemność słowiańska na tle idei demokratycznej
Wzajemność polsko-czeska i mowa Hovorki
Czesko-polska wzajemność na polu pedagogicznem
O literackiej wzajemności szczepów i narzeczy słowiańskiego narodu / Kollar Jan
O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi / Parczewski Alfons
Ojczyzna słowiańska. Wolny przekład chorwackiej pieśni "Słowiańska domowina".
Mitologia słowiańska