Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00430
Titel

Państwowość i prawa historyczno-narodowe w Słowiańszczyznę austryackiej

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1889, nr. 51
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 430, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzut oka na stosunki wychowania narodowego na austryackiem Pobrzeżu / Battaglia Roger
Bośnia po turecko-austryackiej konwencyi
Przyszłość B. a metoda polityki austryackiej / Marycki Zdzisław
Państwowość rosyjska / Grużewski Tad.
Socyologiczne problemy w polityce austryackiej. (O stosunkach socyologicznych u Słowian.) / Gumplowicz Ludwik
Języki liturgiczne, słowiański, rumuński i ormiański w obrębie monarchii austryackiej / Dąbrowski Tomasz ks.
Państwowość rosyjska, serya rozpraw i artykułów politycznych / Topór G.