Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00429
AutorKraszewski J. I.
Titel

O panslawizmie, z papierów pośmiertnych

ErschienenOdb. z Czasu. 1889, 16°, s. 22
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 429, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z pośmiertnych papierów wieszcza / J. Tokarzewicz
O panslawizmie platonicznym / Baudouin de Courtenay J.
Rzecz o panslawizmie / (Łukaszewski)
O panslawizmie zachodnim / Hoffman Karol
Aforyzmy o panslawizmie
Aforyzmy o panslawizmie
O Rosyi i panslawizmie