Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00428
Titel

Bogusławski Edward. Problemat słowiański

OrtKraków 1889
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 428, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Żagiel, p. Antoni Bogusławski / Lermontow Michał
Słowiańskie starożytności. Rec. E. Bogusławski
Niederle. Das letzte Decennium der bömischen Archeologie. Rec. Bogusławski i Chamiec
Iz istorii sławianskich pieredwiżenij (przesiedlania się). Rec. E. Bogusławski / Pogodin A.
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski