Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00423
Titel

Rany Europy i analepsis (naprawa). Katechizm społeczny. Kwestya słowiańska

OrtWarta 1884, s. 5097-8; 1885, s. 5105-7, 5113-4, 5121-2
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 423, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kwestya słowiańska
«Społeczny» czy «społeczny»? / Mańkowski, L.
Jenerał Fadiejew o związku kwestyi wschodniej z kwestya słowiańska
Słowiańszczyzna południowa, pogląd społeczny / Jeż T. T.
Kwestya rosyjska na wschodzie, sprawozdanie z rozprawy Leonida Połońskiego, umieszczonej w czasop. Wiestnik Europy / Kozłowski Lud.
Katechizm obywatelski dla Polaków i Rusinów w Galicyi / Merunowicz Teofil
Polska wobec Sławiańszczyźnie i Europy 1870.