Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00422
AutorPrószczyński Ludomir
Titel

Kilka słów o charakterze dziejowym Słowian i ich posłannictwie

OrtWarszawa 1884, 8, s. 76, kor. 1-20
AnmerkungRec. Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1884, II, 181; Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1884, s. 393. Zob. nr. 182.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 422, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka słów o charakterze dziejowym Słowian / Prószczyński Ludomir
Posłannictwo Słowian i odrębność Rusi. Rzut oka na Słowiańszczyznę / Buszczyński Stef.
O moralno-religijnym charakterze Serbów łużyckich / Smoler Jan Ernest
O charakterze starszych kurhanów grupy jackowickiej
Dwie pieśni wieśniacze ludu ukraińskiego, (także kilka słów o charakterze ich)
O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
O charakterze poezyi polsko-słowiańskiej. Odczyty T. Lenartowicza na wszechnicy bolońskiej / Sas dr.