Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00420
AutorParczewski Alfons
Titel

O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1884, nr. 11, s. 17
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 420, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O literackiej wzajemności szczepów i narzeczy słowiańskiego narodu / Kollar Jan
Porównanie języka polskiego z innymi, słowiańskimi / Kurhanowicz Tomasz
O jedności literatury między plemionami słowiańskimi / Purkinie J. K.
W kwestyi literackiej / Wiktor Gomulicki
O potrzebie zachowania nazwisk słowiańskich na mapach / B. T-ki
O potrzebie przymierza między Polską a Rosyej rewolucyjną
Przegląd nowszych prac nad językami słowiańskimi / F. M. S.