Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00419
AutorW.
Titel

Jasełka słowiańska. (o politycznym łączeniu się Słowian.)

ErschienenPrawda 1884, s. 590
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 419, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Anarchizm w obecnym ruchu społeczno-politycznym w Rosyi / Kulczycki Ludwik
Artykuł Old Gentlemana o panslawizmie politycznym
Rzut oka na Rosyę pod względem historycznym, statystycznym, politycznym, moralnym, naukowym / Bychowiec Józef
Rozstrój polityczny u Czechów / Koneczny Feliks
Stan polityczny Moskwy
Głosy rosyjskie, (w sprawach politycznych)
Bismark, Rosya i Polacy, szkic polityczny / Piltz Erazm