Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00415
AutorKutuzow Piotr hr.
Titel

Rzeczywiste interesa świata słowiańskiego i pokój europejski, odpowiedź generał. Skobielewowi

OrtWarszawa 1882, 8°, s. 32, kop. 10
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 415, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowiańskie ch = indo-europejskiemu k. / Kalina A.
Produkcya rolna w Rosyi europejskiej / Suligowski A.
Rewolucya rosyjska i pokój europejski. Co się dzieje i co z tego będzie? / Prawdzicki Ignotus
Rosya i Słowianie. Studyum z geografii rasowej krajów europejskich / Ripley William
Słowianie byli świadkami i obrońcami ubóstwa i pierwszej kultury europejskiej / Pietraszewski Balt.
Przegląd mieszkańców Rosyi europejskiej i Królestwa Polskiego podług narodowości / Załęski W.
O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia / Surowiecki