Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00414
AutorProtaszewicz Bończa Stan.
Titel

Broń przeciwko germanizacyi ziemi słowiańskiej

OrtWarszawa 1881, 8 mała, s. 32, kop. 20
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 414, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Południowa Słowiańszczyzna przeciwko Austryi / St. A. B.
Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie / Estreicher, S.
Na ziemi Chodów / G. Smólski
Z pielgrzymki słowiańskiej do Rzymu. Odb. z Przegl. polsk / Tarnowski Stan.
Na ojczystej ziemi Vrchlickiego / Marya Konopnicka
Słowianie na ziemi madziarskiej / Kirkor A. H.
Ceny ziemi na Wołyniu / Karwicki