Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00413
Titel

List Słowianina (z Pragi) do hr. Herberta Bismarka, tłóm. z franc

Ort(Praga 1881) 4 wielka, s. 12 litogr
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 413, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List z Pragi
Wyjątki z Kołokoła. (List do wydawcy i do hr. Strogonowa)
List profesora Z. z Pragi
List z Pragi. (Idea zbliżenia czesko-polskiego) / Buława Wł.
Polka. List otwarty do hr. Leona Tołstoja w Jasnej Polanie (z powodu anneksyi Bośni)
Do Serbów. List z Moskwy
Z Pragi