Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00411
Titel

Austrya, Niemcy i Słowianie, uwagi polityczne p. z rosyjskiego. N. S.

ErschienenTydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny. Lwów. 1881, (XII). 165, 174, 182, 189, 195, 203
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=44265&tab=3
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 411, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Austrya, Niemcy i Rosya
Słowianie i Niemcy / Br. Gr.
Słowianie i Niemcy / Brückner A.
Słowianie a Niemcy / T. K.
Słowianie i Niemcy / Brückner, A.
Ustrój państwowy i stronnictwa polityczne w Europie zachodniej. I. Austrya, p. Krasnowolski Ant. / Zwiezdicz P.
Rosya i Niemcy, studyum polityczne Martensa / A. W.