Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00407
Titel

Zamiary panslawistyczne odkryte przez wpływowego oficera armii rosyjskiej byłemu dowódzcy z 1863 r.

OrtKraków 1878, 8°
Anmerkung(skonfiskowane).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 407, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z historyografii rosyjskiej. (Materyały do stosunków polsko-rosyjskich r. 1863)
Z wojny serb. (Dowódzcy)
Dowódzcy powstania / S. S.
Słupy Herkulesa na Dnieprze odkryte w r. 1857. / Podbereski Rom.
Szkice z powstania 1863 r. (I. Moskale i my) / Struś
Spisy jubilejní k r. 1863 / Andrejev J.
O życiu młodzieży kijowskiej przed r. 1863, przez członka ostatniego zarządu Trójnickiego, odpowiedź na artykuł W. Koszczyca: Źródło ruchu 1863 r. i akademicy kijowscy