Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00406
Titel

Skutki wojny wschodniej, szczególniej jak się przedstawiają ze względu na Słowiańszczyzną np. autor broszury "Stanowisko Austryi".

OrtLech 1879, s. 257-8, 267-8, 276-7, 280-3
AnmerkungZob. nr. 399.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 406, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stanowisko Czech (w Austryi)
Południowa Słowiańszczyzna przeciwko Austryi / St. A. B.
Skutki materyalizmu i rewolucyi. (Słowiańszczyzna Czechy, carat, nihilizm) / Diębicki Z.
Stanowisko i dążności Austryi a raczej jej rozmaitych narodowości i partyi np. autor broszur... (wymienia kilka między innemi). Czy zjednoczenie Słowiańszczyznę możebne?
Stanowisko Austryi wobec sojuszu franko-rosyjskiego / Zdanowicz Al.
Stanowisko Austryi wobec sojuszu franko-rosyjskiego / Zdanowicz Aleks.
Zdania Pogodina we względzie wojny wschodniej