Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00400
Titel

Pangermanizm i pansłowianizm

ErschienenPrzegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1876, s. 361
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/104283
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 400, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Заслуги И. И. Срезневскаго / Соболевскій А.
Kronika literacka. Obecna polityka państw europejskich. Pangermanizm i panslawizm, Czesi, Polska. - Nieuniknione odbudowanie jej na przypadek wojny Niemców z Moskalami
Mikołaj I.
Mikołaj I. / Marwicz
Paweł I. / Grzymała Siedlecki
Nowele. I.
I. Чедомил / Храниловић, J.