Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00398
AutorWierzbicki Nieczuja
Titel

Przeszłość i teraźniejszość Słowian

OrtPoznań 1873, 8°, s. 32
AnmerkungTeraźniejszości przyszłość Słowian. 1873, 8°, s. 16.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 398, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Teatr ukraiński. (Jego przeszłość i teraźniejszość)
Opowiadania historyczne. Miejscowości nad Ikwą, ich przeszłość i teraźniejszość / Karwicki-Dunin J.
Przeszłość Słowian, p. Zmoiski / Popowicz Miłosz
Przeszłość Chorwatów. Część I. / Gajsler Justyn Feliks
Tradycye bułgarskie, odkryte p. Werkowieza. Przeszłość i teraźniejszość Bułgarów, według badań pani Dory d''Istria
Teraźniejszość, zeszyt I i II. / Szygaryn M.
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward