Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00390
Titel

Jenerał Fadiejew o związku kwestyi wschodniej z kwestya słowiańska

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny Rok II, 1870, pół. II, 5-6, 17-18
AnmerkungF. o Austryi (w stosunku do ludów sł.). Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 58.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 390, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kwestya słowiańska
Rozwój kwestyi wschodniej. Prawosławna Rosya / Klaczko J.
Przyczynek do kwestyi polskiej w związku z kryzysem w Rosyi / Bytyń Karol
Kwestya polska w Rosyi w związku z innemi kresowemi i »innoplemiennemi«. / Baudouin de Courtenay J.
Nauczycielstwo polskie wobec kwestyi rus. w Galicyi wschodniej / K. R.
O kwestyi pojednania się z Rosyjej
Rany Europy i analepsis (naprawa). Katechizm społeczny. Kwestya słowiańska