Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00388
Titel

Różne dążności w Słowiańszczyznę

ErschienenGwiazdka cieszyńska 1866, nr. 40-44
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 388, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zwrot w Słowiańszczyznę / Mzura J.
Najnowsze dążności rusyfikatorów / Swarth H.
Stanowisko Polski w Słowiańszczyznę
Ze Słowiańszczyznę / Wasilewski Leon
O słowiańszczyznę
Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę
Stanowisko i dążności Austryi a raczej jej rozmaitych narodowości i partyi np. autor broszur... (wymienia kilka między innemi). Czy zjednoczenie Słowiańszczyznę możebne?