Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00382
AutorHelleniusz Eug.
Titel

Słowiańszczyzna i inne sofizmata, w pracy p. t. Kilka rysów i pamiątek

OrtPoznań 1860, s. 465-96
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 382, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dawna Ukraina. O cudownym św. Antonim Kraśniańskim. Kilka rysów i pamiątek / Hellenijusz Eug.
Kilka rysów z dziejów Mohilewa nad Dnieprem / Szarłowski A.
Z nieznanych pamiątek. Rysunki I. Słowackiego / Méyet, L.
Cyd w pracy, p. Konopnicka / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Pieśni kosmiczne i inne, p. Konrad Zaleski / Neruda Jan
Kilka artykułów Tomasza Dybowskiego, p. t. Białoruś, ogłoszonych w Przeglądzie rolniczym / Witeblanin
Milczenie i inne nowele. p. Henryk i Jan Zbierzchowski / Andrejew Leonidas