Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00381-1
AutorAleksandrowicz
Titel

Słowo o systemacie Duchińskiego

ErschienenNiepodległość 1867, nr. 18
AnmerkungZob. nr. 157.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 381, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowo o skazkach ruskich
Słowo o nowem dziele Kollara
Słowo o dzisiejszych Łużycach i Łużycanach / Flatt Oskar
Słowo o narodowej epopei serbskiej / Matejko Franc. Edw.
Jeszcze jedno słowo o Szewczenko
Słowo o zbiorach pieśni narodowych słowiańskich
Słowo o usposobieniach Karamzina względem Polski