Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00381-1
AutorAleksandrowicz
Titel

Słowo o systemacie Duchińskiego

ErschienenNiepodległość 1867, nr. 18
AnmerkungZob. nr. 157.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 381, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jak Moskale sfałszowali swe dzieje, aby sio nazwać Słowianami. Ustęp z dzieła Duchińskiego
Wiadomości o pierwiastkowej uprawie cerkiewnego i ruskiego języka / Aleksandrowicz
Porównanie filologiczne języków rosyjskiego i polskiego / Aleksandrowski Jan
Служба св. славянскимъ апостоламъ Кириллу и Меѳодію въ болг. сп. XIV в / Александровъ А.
Викторъ Ивановичъ Григоровичъ, профессоръ славянскихъ, нарѣчій. (Страничка изъ исторіи Казанскаго университета). / Александровъ, A.
Виктор Иванович Григорович, профессор славянских наречий. (Страничка из истории казанского университета) / Александров А. И.
К биографии В. И. Григоровича / Александров А. И.