Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00380
Titel

W kwestyi niemiecko-słowiańskiej

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1850, nr. 127
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 380, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przyszłość Austryi. Rozwiązanie kwestyi słowiańskiej przez B.
W kwestyi literackiej / Wiktor Gomulicki
Stanowisko Polaków w prawie niemiecko-rosyjskiej
W kwestyi polsko-ruskiej
Kilka słów w kwestyi ruskiej / Szarłowski Alojzy
Uwagi w kwestyi włościańskiej, ruskiej i żydówskiej / Dzwonkowski Wład.
Błędy niemiecko madziarskie a przyszłość Czech