Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00379
Titel

Towarzystwo słowiańskie paryskie

ErschienenPrzegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1849, VIII, 680-95
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 379, s. 17-20
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kraszewski i Towarzystwo słowiańskie w Odessie / Bogacki F. J.
Towarzystwo słowiańskie w Paryżu - protestacya dwóch członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
Towarzystwo Macierzy Serbskiej
Towarzystwo ekonomiczne peterburgskie
Listy z nad Newy. (Słowiańskie towarzystwo dobroczynności. Turgeniew. Sądy o Nekrasowie. Wiadomości z literatury) / Borakowski Eug.
Towarzystwo łużyckie pomocy naukowej
Towarzystwo »Proświta« we Lwowie / Bohdan Ł.